Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:30 | e-mail: pp20@kedzierzynkozle.pl*** Kontakt: ul. Jana Brzechwy 82 | 47-230 Kędzierzyn-Koźle | tel/fax 77 482 83 18

Kadra

 

mgr Tomasz Radłowski – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego


Nauczyciele przedszkola:

mgr Bożena Mroczkowska-Wojciechowska (wicedyrektor)
mgr Lucyna Galla
mgr Anna Lissok - Sikorska
mgr Agnieszka Matyja (pedagog szkolny)
mgr Kinga Przybyła

mgr Klaudia Młynarczyk
Anna Tkocz


Pracownicy administracji i obsługi:

Teresa Tkocz – intendent
Elżbieta Socha – szefowa kuchni
Sylwia Karos – kucharka
Wioleta Bielawska– pomoc kuchenna
Maria Beer – woźna oddziałowa
Maria Kupka – woźna oddziałowa
Mariola Kupka – pomoc nauczyciela
Anna Tkocz – sekretarka
Andrzej Kędziora - konserwator

Created by Krzysztof Krawiec | Copyright © 2014 ZS-P nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu | stronę prowadzi Jolanta Krawiec